21 Kasım 2017 Salı

LibreOffice Calc korumalı sekmeye kilit sembolü eklendi

LibreOffice hesap tablosunda bir çalışma sayfasını korumalı yaptığınızda (Sekme üzerine sağ tık-> Çalışma Sayfasını Koru) o çalışma sayfasının  sekmesini diğer korumasız sekmelerden ayırt etmek mümkün değildi.

Gönderdiğim yama ile bir çalışma sayfası koruma altına alındığında artık o sayfanın sekmesinin başında bir kilit işareti olacak. Bu özelliği 6.0 sürümüyle birlikte göreceksiniz.


12 Haziran 2017 Pazartesi

LibreOffice Hesap Tablosu Korumasız Hücreleri Seç

Hesap tablosunda hücrelerin hepsi varsayılan olarak korumalıdır. Bu koruma ancak siz çalışma kağıdını koruma altına aldığınızda aktif olur. Hücrenin koruma durumunu hızlıca değiştirebilmek için bir toggle butonu daha önce eklemiştim.

Bir çalışma kağıdını koruma altına aldığınızda içindeki koruması kaldırılmış hücrelere toplu işlemler yapmanın (Hepsini sil, hepsinin font büyüklüğünü değiştir vs vs) bir yolu yoktu. Elle tek tek seçmeniz gerekiyordu. Hücrenin korumalı/korumasız olması da gözle ayırt edilemediği için imkansızdı diyebilirim.

Eklediğim bu özellik çalışma kağıdı korumalı yada korumasız olduğunda içindeki tüm koruması kaldırılmış hücreleri seçmenize izin veriyor. 6.0 sürümünden itibaren kullanılabilecektir.

İlgili hata kaydı: https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=95883
Gönderdiğim yama: https://gerrit.libreoffice.org/gitweb?p=core.git;a=commitdiff;h=ed715a460254e4d72c78ff6eb244a9fc6692e2a6
Sürüm notu:  https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.0#Calc

Hücre biçimlendirme çubuğunun toggle davranışı düzeltildi.

LibreOffice hesap tablosunda  aşağıdaki araç çubuğu yardımıyla hücrenin sayı biçimini değiştirmek mümkün:

Sırasıyla standart, para birimi, yüzde, ondalıklı, tarih, bilimsel

Normalde olması gereken aşağıdaki gibi seçili olan hücre hangi biçimdeyse o butonun basılı görünmesiydi.


Bu durum ondalıklı sayı biçimi için geçerli değildi ve daha önce bu durumu düzeltmiştim.

Şimdi standart yani bir hücreye bir sayı yazdığınızda varsayılan biçimi için bu toggle özeliğinin düzeltilmesi gerekiyordu. Ama bu diğerlerinden farklı bir davranışta olmalıydı. Hücre zaten başka bir biçemle biçilendirilmediğinde standart butonu üzerine tıklansada hala basılı durumda kalmalıydı. Ve başka bir buton örneğin % tıkladıysa ve yeniden tıklanıp biçim geri alındıysa standart butonu üzerine basılmadığı halde basık görünmeliydi.

Bu davranışa toggle demek doğru değil, bir radio buton davranışı da değil ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu sorun 5.4 sürümünden itibaren düzelmiştir. Var olan özelliğin hatasının çözümü olduğundan önceki ara sürümlere de eklenmesi muhtemel.

İlgili hata kaydı: https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=86119
Gönderdiğim yamalar:
https://gerrit.libreoffice.org/gitweb?p=core.git;a=commitdiff;h=82beda528fb74ae1c6b5e12a98dbf5d4e9e4c0db

https://gerrit.libreoffice.org/gitweb?p=core.git;a=commitdiff;h=07dcac8a0057fc24e8cf0a8daebacd97da9c982c
Sürüm notu: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.4#Calc11 Mayıs 2017 Perşembe

Tüm yorumları göster/gizle toggle menü elemanı eklendi.

LibreOffice Calc bileşenine daha önce "tüm yorumları göster ve gizle" seçeneklerini ayrı ayrı komutlar halinde eklemiştim. Arkasından bunun toggle halde çalışan halinin de eklenmesini istemişlerdi. Ekledim. 5.4 sürümünden itibaren kullanılabilecek.

İlgili hata kaydı: https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=107258
Gönderdiğim yama: https://gerrit.libreoffice.org/gitweb?p=core.git;a=commitdiff;h=198f5a16fd4c5bf691a3450bbf16e88c000f9baa
Sürüm notu: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.4#Calc

Bu iki seçeneği ayrı ayrı eklemişken toggle butonu yapmak ilk bakışta kolayca olmalı gibi geliyor insana. Ama durum öyle değil. Yazılmış eski iki komutu çağırarak yapmak mantıklı gibi görünüor olsa da LibreOffice'in kullandığı UNO komutları bir görevi bağımsız bir şekilde yerine getirmeyi hedefler. Bu yüzden bir komutu başka bir komutun içinden çağırmak çok mecbur kalınmadıkça uygun değil.

Bu toggle buton için bazı kısımları yeniden yazmam ve yeni kullanım senaryosuna göre ayarlamam gerekti. Şimdi komutların ayrı ayrı olması ve bir arada çalışması(toggle) durumunun gerçekleştirilme senaryoları arasındaki farkı şöyle anlatayım:

*Bu seçenek kullanıcıya belgede yorum var mı diye yapılan kontrolün sonucunda ancak belgede yorum varsa göründüğü için  belgede yorum yoksa senaryosunu değerlendirmeye gerek yoktur.

Ayrı ayrı tüm yorumları göster/gizle 

Kullanıcı tüm yorumları göster seçeneğine tıklar:
 1. Geri Al yöneticisi başlatılır 
 2. Seçili tablolar bir listeye atanır
 3. Bu tablolar içindeki tüm yorumlar bir listeye atanır. 
 4. Yorumlar listesinin içindeki her yorumun durumu görünür yapılır.
 5.  Geri Al yöneticisi bitirilir
(Zaten hepsi görünür durumdaysa kontrolü yapılmaya değer bulunursa  ekleyeceğim. Bazen performansı arttırma çabası karmaşıklığı arttırıp tam tersi etki yaratabilir.)

Toggle tüm yorumları göster/gizle


Yorumlar için 3 durum mevcuttur:
 • Hepsi görünür durumda
 • Hepsi gizli durumda
 • Karışık
Öncelikle belge açılırken ya da belgenin durumu değiştiğinde seçeneğin işaretli mi değil mi olacağına karar vermek gerekir
 1.  Seçili tablolar bir listeye atanır (Açılış durumunda bu güncel tabloya denk gelir)
 2. Bu tablolardaki yorumlar bir listeye atanır. (Performansı arttırmak açısından "karışık" durumunun en erken tespiti için yorumlar tablolar bazında değil kolonlar bazında incelenir)
 3.  Bu yorumların durumları tespit edilir
 4. Butonun seçili olması ya da olmaması durumu gerçekleştirilir.
 Butonun durumuna karar verildi. Varsayalım ki tüm yorumlar başta açık halde olsun öyleyse buton seçili görünecek. ve görevi tüm yorumları gizlemek olacak Şimdi kullanıcı bu butona tıkladığında:
 1.  Seçili tablolar bir listeye atanır (Hiçbir tablonun seçili olmaması durumu yoktur)
 2. Bu tablolardaki yorumlar bir listeye atanır.
 3. Geri Al yöneticisi başlatılır
 4.  Yorumlar listesindeki tüm yorumlar kapalı hale getirilir.
 5.  Butona göster görevi atanır
 6.  Geri Al yöneticisi bitirilir
 7. Butonun nasıl görüneceği durumu güncellenir.
Seçim durumu değiştiğinde tüm adımlar en baştan tekrar edilir.

5 Mayıs 2017 Cuma

Code Reviewers

In my opinion code reviewing has lower motivation than writing code but important necessary for good/correct upsteram. At this stage, person who write the code, can learn new things and see different perspectives but we can not talk about such a situation for the code reviewer. She/He has to understand what you are trying to do from the very beginning. And most probably code reviewer will not learn a new thing from that.

Gerrit is perfect code reviewing tool used by LibreOffice. But more perfect thing are code reviewers who spare their time for code reviewing and write your mistake. Every effort is valuable for keeping alive a free software but I also want to thank to code reviewers.

LibreOffice Calc Hücre Korumasını Aç/Kapat toggle butonu eklendi

LibreOffice'de varsayılan olarak tüm hücreler koruması açık olarak gelir. Bu koruma ancak siz çalşma kağıdını koruma altına aldığınuzda aktif olur. Bir hücrenin koruma durumunu değiştirmek için önceden izlemeniz gereken yol aşağıdakilerden biriydi:

Sağ Tık -> Hücreleri Biçimlendir -> Hücre Koruma sekmesini seç -> Korunuyor Seçeneğinin yanındaki tiki kaldır.

ya da

Menü -> Biçim -> Hücreler -> Hücre Koruma sekmesini seç -> Korunuyor Seçeneğinin yanındaki tiki kaldır.

Şimdi eklediğim yeni buton aracılığıyla hücreyi korumalı ya değil olarak ayarlayabilmek için tek butona tıklamanız yeterli olacak. 5.4 sürümünden itibaren kullanılabilecektir.Son durum: Buton araç çubuğundan menü çubuğuna taşındı.

Hata kaydı: https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=95885
Gönderdiğim yama: https://gerrit.libreoffice.org/gitweb?p=core.git;a=commitdiff;h=9691f2652f157f375881aea3bf5e39d72a133e0f
İlgili sürüm notu: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.4#Calc


17 Nisan 2017 Pazartesi

LibreOffice Calc "Format as Number" düğmesine toggle özellik kazandırıldı

Bir hücreyi ondalıklı sayı olarak biçimlendirdiğinizde bunu aynı düğme ile eski haline getirmek mümkün değildi.

Şimdi ekran görüntüsünden de anlaşılabileceği gibi hücre ondalıklı sayı olarak biçimlendirildiyse düğme seçili kalıyor, tekrar tıklandığında standart biçimlendirmeye geri dönüyor.

İlgili hata kaydı: https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=86119
Gönderdiğim yama: https://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/commit/?id=63a5e37a45e48b9f0c9ae2b632042e2a2d57dcbf

LibreOffice Calc Hücre Yorumları

LibreOffice'de hesap tablosunda istenilen hücreye yorum eklemek mümkün. (Hücre seçiliyken ctrl+alt+c / sağ tık->yorum ekle/ Ekle->Yorum)

Tek bir hücredeki yorumu gösterip gizlemenin de bir kaç yolu var ancak tüm yorumları gösterme ve tüm yorumları gizleme fonksiyonları mevcut değildi.  Bunun etrafından dolaşmanın bir yolu tüm çalışma kağıdını seçip, mevcut yorumları göster/gizle fonksiyonunu kulanmaktı ancak sayfada ortalama 10 - 15 hücrede yorum varken bu işlem 20 saniye civarında sürüyordu.

Gönderdiğim yama ile 5.4 sürümünde itibaren hiç hücre seçmeden daha çok sayıda yorumu 1 saniyenin nin altında bir sürede topluca gösterip gizlemek mümkün. Bu fonksiyonların hangi menü altında olacağı ile ilgili bir karasızlık mevcut. Şimdilik Sheet->Cell Comments->Show/Hide All Comments yolunda bulunuyor. Yeri değişirse bu yazıyı güncelleyeceğim.

İlgili hata kaydı: https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=84837
Gönderdiğim yama: https://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/commit/?id=ec25d34fa3ac900950ff24fcb224f7e827352803
İlgili sürüm notu: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.4#Calc


10 Mart 2017 Cuma

LibreOffice İçerik Menüsü İyileştirmeleri - 3

LibreOffice Calc'da belgede iki boyutlu bir nesne varsa (çizgi gibi) bununla ilgili bir alan biçimlendirmesi işlemi yapmak mümkün olmadığı halde nesneye sağ tıklandığında alan (Area) komutunu görüyordunuz.

İlgili hata kaydı: https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=90856

5.4.0 sürümünden itibaren 2 boyutlu nesnelerin içerik menüsünde "Area" komutunun görünmesini engellediğim yamayı buradan inceleyebilirsiniz.

LibreOffice İçerik Menüsü İyileştirmeleri - 2

İçerik menüsü (sağ tık menüsü) belge içinde bir nesneye sağ tıkladığınızda o nesneyle ilgili en sık kullanılan fonksiyonları barındıran menüdür.

LibreOffice'de belgeye bir dip not/son not (footnote/endnote) eklendiğinde bu bölümü biçimlendirmek için gerekli komut sağ tık menüsü içerisinden kullanılmaya uygun değildi.

İlgili hata kaydı: https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=103258

Bu kullanıma uygun komutu yeniden yazdım. Mouse imleci bir dipnot/son not üzerindeyken sağ tıklayıp bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Bu iyileştirmeyi 5.4.0 sürümünden itibaren kullanabileceksiniz. İlgili yamayı buradan inceleyebilirsiniz.

İlgili 5.4. sürüm notunu buradan inceleyebilrisiniz

LibreOffice İçerik Menüsü İyileştirmeleri - 1

İçerik menüsü (sağ tık menüsü) belge içinde bir nesneye sağ tıkladığınızda o nesneyle ilgili en sık kullanılan fonksiyonları barındıran menüdür. (Elbette sizin en sık kullandığınız değil genel de en sık kullanıldığı tespit edilen fonsiyonlar)

LibreOffice'de belgeye bir bölüm (section) eklendiğinde bu bölümü biçimlendirmek için gerekli komut sağ tık menüsü içerisinden kullanılmaya uygun değildi.

İlgili hata kaydı: https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=102132

Bu kullanıma uygun komutu yeniden yazdım. Mouse imleci bir section üzerindenyken sağ tıklayıp fonksiyonu kullanabilirsiniz. Bu iyileştirmeyi 5.4.0 sürümünden itibaren kullanabileceksiniz. İlgili yamayı buradan inceleyebilirsiniz.

İlgili 5.4. sürüm notunu buradan inceleyebilrisiniz


Çizim araç çubuğu iyileştirmeleri

LibreOffice Draw ve Impress bileşeninde kullanabildiğiniz ok araç çubuğu Writer ve Calc bileşenindeyken kullanılamıyordu.

İlgili hata kaydı : https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=101390

Gönderdiğim yama ile 5.3.0 sürümünden itibaren bu araç kutusunu Writer ve Calc bileşenlerinde kullanmanız da mümkün.

Yama serisini buradan inceleyebilirsiniz:
1- https://gerrit.libreoffice.org/#/c/28363/
2- https://gerrit.libreoffice.org/#/c/29021/
3- https://gerrit.libreoffice.org/#/c/29716/
4- https://gerrit.libreoffice.org/#/c/29768/
5- https://gerrit.libreoffice.org/#/c/29769/
6- https://gerrit.libreoffice.org/#/c/29669/

5.3 sürüm notlarında da görebilirsiniz: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.3#Arrows_Toolbox


LibreOffice Math % sembolü

LibreOffice bir docx içerisine yazılmış formülü import ederken eğer %20 gibi bir ifade varsa bunu parse edemeyip sadece % işaretini gösteriyordu. Çünkü İngilizcede gösterimi 20% şeklindedir.

İlgili hata kaydı : https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=97164

Bu hata gönderdiğim yama ile 5.2.5 sürümünden itibaren çözülmüştür. Yamayı buradan inceleyebilirsiniz.

30 Ocak 2017 Pazartesi

Kod Katkısı Haricinde Özgür Yazılımlara Nasıl Katkıda Bulunulur?

Özgür yazılımlar genelde çevrelerinde oluşan toplulukların gücüyle hayatını sürdürür. Topluluklar elbette sadece geliştiricilerden oluşmaz. Özgür yazılımlara kod katkısı dışında katkıda bulunmanın bir çok yolu vardır. Ve her katkı kıymetlidir.

Bir özgür yazılım topluluğunun içinde nasıl işler yapan insanlar vardır LibreOffice özelinde yazacağım. Unuttuğum atladığım varsa uyarırsanız düzeltirim.  

Hata raporlama 

Kullanıcıdan geri bildirim almak her yazılım için kıymetlidir. LibreOffice'in her gün yeni kabul edilen yamalarıyla birlikte derlenip paketlenir. Buradan günlük derlemelere ulaşabiliriniz. Böylece en son hali üzerinden yazılımı test edebilirsiniz. İlla geliştirme sürümünü test etmeniz gerekmez ancak karşılaştığınız hatanın kısa bir süre içinde de çözülmüş olma ihtimali mevcut. Ben geliştirme sürümünü test etmenizi tavsiye ederim.

Kullanırken karşılaştığınız bir hatayı hata takip sistemine raporlayabilirsiniz Hata nasıl raporlanır kısmını olabilecek tüm ayrıntılarıyla Necdet Yücel'in yazısından öğrenebilirsiniz.

Raporlanmış hatayı test edip onaylama

Hata ilk raporlandığında doğrusu "UNCONFIRMED" etiketine sahip olmasıdır. LibreOffice'te raporlanmış hatalar en az bir kişi tarafından daha tekrar edilirse "NEW" etiketi kazanır.  Böylece raporlanmış hataların gerçekten hata olma ihtimali yükselir. Bu sebeten raporlanmış hataları test etmek de ayrı bir iş haline gelir. LibreOffice'te test edilmesi gereken hataların listesine şu filtre ile ulaşabilirsiniz. Hatayı tarif edildiği şekilde siz de görebiliyosanız ve eminseniz "NEW" etiketi verebilirsiniz.

Manuel test

Testi yazılmış özelliklerin bir sonraki sürümde doğru çalışıp çalışmadığının farkedilmesi kolaylaşır. Kod yazmadan düz metin yazar gibi test yazmanız da mümkündür. Buradan yazılmış testleri inceleyebilir yenilerini ekleyebilirsiniz.

Çeviri

Hiçbir yazılım kendiliğinden Türkçe'ye çevrilmez. Türkçe kullanabildiğiniz özgür yazılımların her birinin arkasında bir ya da birden çok gönüllü çevirmen vardır. LibreOffice'in çevirilerinin %99'unu tek başına Necdet  hoca devam ettiriyor. Düzgün çeviri yapmak için İngilizce bilmekten fazlası gerekir. Çeviri tutarlı olmalıdır. Hızlandırıcılar, değişkenler, formül isimleri gibi kod ile bağlantılı çevirileri yaparken öncekilerin nasıl çevrildiğini mutlaka incelemelisiniz. Çeviri arayüzüne buradan ulaşabilirsiniz.

Web sitesi, mail, forum ve diğer sosyal mecralar

Özgür yazılımların da tanıtılması, pazarlanması, topluluğunun bir arada tutulması gerekir. Bu gibi mecraların da birileri tarafından yönetilmesi gerekir. LibreOffice'in web sitesi, mail sunucusu, forumu ile gönüllü olarak yerelde ilgilenen Zeki Bildirici  en son mail listesine paylaşılması gereken işlerin bir listesini yazmıştı. Bu yönden katkıda bulunmak, sorumluluk almak isterseniz tam zamanı.

Belgelendirme

Elbette kod belgelendirmesinden bahsetmiyorum. Onun için koda hakim olmak gerekir ve bence kod yazmaktan daha zor bir iştir. Yine de meraklısı için kod belgelendirmesini şuraya iliştireyim.

Yazılımın bir özelliğe sahip olması tek başına yeterli değildir. Kullanıcı onu nasıl kullanacağını bilmediğinde özellik onun için anlamsız hale gelir. LibreOffice'in orijinal kullanım klavuzlarını şu linkten bulabilirsiniz.

Güncel olmasa da yine çok yardımcı olacak Türkçe kullanım klavuzları -sanıyorum ki TÜBİTAK tarafından çevirilmişti- şuradan bulabilirsiniz. Bu belgelerin güncele yakın hale getirilmesi için yardımcı olabilirsiniz.


Kullanım videoları

Bazı kullanıcılara okuyarak öğrenmek yerine izleyerek öğrenmek daha cazip gelir. Bu yüzden LibreOffice'in sevdiğiniz özelliklerinin kullanımını ekranınızı kaydederek gösterebilirsiniz. Böyle çalışmalarınızı bize ulaştırısanız duyurmak isteriz.

Bağış

Özgür yazılımlar ağaçta yetişmez, yerden bitmez :) Etkinlikler, sunucu-domain masrafı, geliştirici teşvik gibi benim de göremediğim bir sürü gideri vardır. Benim zamanım yok ama bağış yapabilirim derseniz miktarından bağımsız olarak yine kıymetli bir katkıda bulunmuş olursunuz. Zaman da ayırırım bağış da yaparım derseniz:16 Ocak 2017 Pazartesi

LibreOffice - Kendi Notebookbar'ınızı Oluşturun

Yakın zamanda MUFFIN konsepti içinde tanıtılan Notebookbar, LibreOffice fonksiyonlarının serbestçe yerleştirilebileceği ve düzenlenebileceği boş bir tuval gibidir. Fazla kodlama bilgisi gerektirmeden dilediğiniz şekilde özelleştirmeye açıktır. Nasıl özelleştirebileceğimize dair LibreOffice Dizayn ekibinden bir geliştirici gayet güzel bir blog yazısı yazmış. Türkçe konuşan kullanıcılar için aktarmak istedim.

Çalışma Ortamının Hazırlanması

Notebookbar arayüz (ui) dosyaları sadece XML formatlı metin dosyalarıdır. Dosyaları herhangi bir metin düzenleyicisinde değiştirmek mümkündür, ancak oldukça sıkıcıdır. ui dosyalarını değiştirmenin varsayılan yolu şimdilik Glade kullanmaktır.

$ sudo apt-get install glade

Glade'yi kurduktan sonra, belirli kontrolleri kullanmak için LibreOffice kataloğunu eklemek gerekmektedir. Glade'i çalıştırın. Düzenle->Tercihler-> Katalog ekle (+)  kısmından <libreoffice kurulumu>/share/glade dizinini ekleyin.

Glade'i yeniden başlattığınızda sol tarafta LibreOffice'e ait kataloğun eklendiğini göreceksiniz.

Mevcut Notebookbar'ı Düzenleme

Artık mevcut araç çubuklarını değiştirebilirsiniz. Mevcut notebookbar'ların ui dosyaları aşağıdaki konumlardadır.

Kelime işlemci için <libreoffice kurulumu> /share/config/soffice.cfg/modules /swriter/ui/
Hesap tablosu için <libreoffice kurulumu> /share/config/soffice.cfg/modules/scalc/ui/
Sunum için <libreoffice kurulumu> /share/config/soffice.cfg/modules/simpress/ui/
altındaki notebookbar_groups.ui veya notebookbar_simple.ui'dir.

Sadece bu ui dosyasını Glade'e yükleyin, istediğiniz gibi değiştirin, kaydedin ve değiştirin. Yaptığınız değişikliği LibreOffice'de görebilmek için yeniden başlatmanıza gerek yoktur.

Yeni Notebookbar Oluşturma

Mevcut dosyalarla uğraşmaktan korkuyorsanız sıfırdan başlamak da mümkündür. İlk önce yeni oluşturacağımız bu ui dosyasının referansını <libreoffice kurulumu>/share/registry/main.xcd içine eklemek gerekmektedir. Ne yazık ki, bu XML dosyası oluşturma işlemi sırasında düzenleme yapılmasını engelleyen satır sonları olmadan oluşturulmuştur. Neyse ki, XML dosyalarını biçimlendirmede yardımcı olan tidy adlı küçük bir araç var. Main.xcd dosyasını önce main.bak olarak yeniden adlandırın ve şunu çalıştırın:

$ cat main.bak | tidy -utf8 -xml -w 255 -i -c -q -asxml > main.xcd

Artık dosyayı tercih ettiğiniz metin düzenleyicisinde açabilirsiniz. Ekleme yapacağınız satırı dosya içinde "notebookbar_groups" kelimesi ile arayın ve çoğaltmak için komple bölümü kopyalayıp yapıştırın:


  <prop oor:name="Label">
    <value xml:lang="en-US">Contextual groups</value>
  </prop>
  <prop oor:name="File">
    <value>notebookbar_groups.ui</value>
  </prop>
  <prop oor:name="HasMenubar">
    <value>true</value>
  </prop>
</node>
Notebookbar_groups.ui'nin her uygulama için bir tane olması gerekir. Aşağıdaki bölümü değiştirdiğinizden emin olun:

 <oor:component-data xmlns:install="http://openoffice.org/2004/installation" oor:name="Notebookbar" oor:package="org.openoffice.Office.UI">
//...
  <node oor:name="Applications">
    <node oor:name="Writer" oor:op="replace">

Artık düğüm adını "Groups" dan "MyMuffin" e, etiketi "Contextual Groups" dan "My Muffin" e, ve dosya referansını notebookbar_groups.ui'den notebookbar_mymuffin.ui'ye değiştirmeniz gerekmektedir.

Gerçek dosya olan notebookbar_mymuffin.ui dosyasını <libreoffice kurulumu> /share/config/soffice.cfg/modules/swriter/ui/ adresinde oluşturun ve temel öğelerini girin:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <interface>
    <requires lib="gtk+" version="3.12"/>
    <requires lib="LibreOffice" version="1.0"/>
  </interface>

Ayrıca, yeni bir dosya oluşturmak veya diğer Notebookbar dosyalarından birini çoğaltmak ve içeriği silmek için Glade'yi kullanabilirsiniz. Yaratıcılığınızı bekleyen güzel bir boş kanvas görmek için Kelime işlemciyi başlatın.

Notebookbar'ı Düzenlemek

Çok basit bir uygulama ile başlamak için klasik bir araç çubuğu oluşturuyoruz. Glade'i çalıştırın ve oluşturduğunuz ui dosyasını açın. Kutu sembolünü (Konteynerler bölümündeki ilk öğe) boş kanvasın üzerine sürükleyin. Açılır pencerede öğe sayısını 1 olarak değiştirin (tüm özellikleri daha sonra değiştirebilirsiniz). Şimdi bir Notebookbar araç kutusu ekleyin (LibreOffice bölümündeki son öğelerden birinde, Kaplar altındaki ortak araç çubuğu çalışmıyor) ve GtkBox'a bırakın. Tüm denetimleri istediğiniz gibi yeniden boyutlandırabilirsiniz, ancak son hizalama LibreOffice tarafından yapılır.

sfxlo-NotebookbarToolbox'a sağ tıklayıp düzenleyi seçin. İletişim kutusunda, Hiyerarşi sekmesine gidin ve Ekle'yi tıklayın. Sağda Özelliklerin bulunduğu alanda Action Name kısmına ".uno:Open" yazın.Araç çubuğu öğeleri varsayılan olarak düğmeler olarak tanımlanır ve normal "Aç" fonksiyonunun aksine ek özelliklere sahip bir menüye sahip olmazsınız. Bu özelliği Hiyerarşi altından kolaylıkla değiştirebilirsiniz: Tool Item->Type kısmında Düğmeden Menüye çevirebilirsiniz.

Daha fazla işlev eklemek isteyebilirsiniz, bu nedenle tüm işlevlerin nasıl çağrıldığını ve nereden yardım alacağınız sorusu ortaya çıkmaktadır.

.uno:Nedir?

.uno: komutları, bir işleve ait isim ve araç ipuçları, seçili temaya bağlı simge, etkin / devre dışı durum, gerçek işlev vs. gibi tüm bilgileri jenerik bir modele dönüştürür. Örneğin, .uno:Bold, düğmenin metin görünümünü kalın / kalın değil olarak değiştirdiği anlamına gelir. İşlevleri adıyla biliyorsanız, ana menü spesifikasyonunda (menubar.xml) sağdaki .uno: komutunu <libreoffice kurulumu> /share/config/soffice.cfg/modules/swriter/menubar/ adresinde bulabilirsiniz (diğer modüller için sırasıyla) scalc / menubar, simpress / menubar vb.).

Ve elbette diğer Notebookbar'lara bakmak mantıklı. Bağlam bağlı bölümleri nasıl ele alacağınızı, sekmeleri nasıl kullanacağınızı ve çok basit araç çubuğu yerine büyük düğmeleri nasıl kullanacağınızı gösterir.

Özetle

Mevcut Notebookbar'ları Glade'yi kullanarak <libreoffice kurulumu> /share/config/soffice.cfg/modules/ <module> / ui adresinde değiştirebilir veya <libreoffice> /share/registry/main.xcd dosyasını düzenledikten sonra kendinizinkini ekleyebilirsiniz. Notebookbar, kontrollerin eklenebileceği boş bir tuval.

Bu değişiklikler hacktir ve bir sonraki güncelleme ile geçersiz kılınacaktır. Bu prosedürün kullanıcı dostu olmadığının farkındayız. Mevcut uygulama deneysel ve çok erken bir aşamadadır. Fakat mümkün olanı bir fikir verir.

Daha da önemlisi, LibreOffice ile birlikte gönderilen mevcut Notebookbar türevlerini düzeltebilir veya geliştirebilirsiniz. Bu yüzden, daha iyi yapılabilecek bir şey gördüğünüzde iyileştirmeleri yamalar olarak kabul ediyoruz!

LibreOffice MUFFIN nedir, ne değildir?


LibreOffice kısa süre önce MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface) adını verdiği yeni kullanıcı arayüzü konseptini duyurdu.

My: Kişiselleştirilebilen
User Friendly: Kullanıcılarının kendi alışkanlıklarına göre düzenleyebileceği modüler
Flexible: Farklı donanımlara, farklı ekran boyutları ve çözünürlüklerine uyumlu
InterfaceVarsayılan arayüz, tek araç çubuklu arayüz, kenar çubuklu tek araç çubuğu ve yeni Notebook Bar (deneysel) seçeneklerinden birini seçmeye imkan tanıyan

Bu konseptin içindeki en yeni yerleşim biçiminin Notebookbar olması nedeniyle yanlış anlaşılan iki noktaya şöyle açıklık getirmeliyim:

1- Notebookbar, MUFFIN değildir. MUFFIN'in bir parçasıdır.
2- LibreOffice Notebookbar, Microsoft Office Ribbon değildir. Benzerlik gösterse de karşılığı bu değildir.
Notebookbar'ın üç kullanım seçeneğinden birinin ekran görüntüsü
Notebookbar ve yanlış anlaşılan MUFFIN hakkında LibreOffice topluluğuna sert eleştiriler geldi. LibreOffice Notebookbar'ı seçenek olarak getirdi. Ve henüz deneysel özellikler kısmında. İsteyen bu yerleşimi aktif edebilir. Yani kullanıcıyı bunu kullanmaya zorlamadı. Eleştiri güzeldir gelişimi hızlandırır ancak sert tepkileri anlamsız buluyorum ve bunların gönüllüler tarafından yapıldığını bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum.

Notebookbar Türkçe tam karşılığı konusunda bir karasızlık mevcut. "Sekmeli / Kategorilendirilmiş Araç Çubuğu" uygun olabilir. Sizler de bu yeni yerleşimi kullanıp önerilerinizi yazabilirsiniz.

3 Ocak 2017 Salı

Akademik Bilişim - LibreOffice Geliştirme Atölyesi

19. Akademik Bilişim Konferansı 4-11 Şubat 2017 tarihleri arasında Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek. Türkiyedeki aktif LibreOffice geliştiricileri olarak geçen sene de açtığımız LibreOffice Geliştirme Atölyesini bu sene de tekrarlamaya karar verdik. Kurs ile ilgili ayrıntılı bilgiyi şuradan öğrenebilirsiniz. Geçen sene atölye esnasında internet bağlantısıyla ilgili yaşanan problemlere rağmen kurs sonunda kursiyerlerin 13 yaması LibreOffice core deposuna kabul edilmişti. Aradan geçen bir sene içinde ve düzenlediğimiz birden çok atölye sayesinde edindiğimiz tecrübelerimizle bu yıl yeniden Türkiyede LibreOffice geliştirmeyle ilgilenen kursiyerlerin aşmaları gereken süreci hızlandırmak istiyoruz.

LibreOffice 30 yıllık çok büyük proje olması sebebiyle küçük bir hata kaydını çözmeye çalışırken dahi içinde kaybolması çok kolaydır. Kodlama aşamasına geçmeden önce de LibreOffice topluluğunun nasıl çalıştığını, hangi geliştirme araçlarını nasıl kullandığını öğrenmek gerekmektedir. Atölye süresince önce geliştirme araçlarının kullanımını göstereceğiz. Daha sonra ben Faruk Uzun, Melike Yurtoğlu ve Yeliz Taneroğlu daha önce çözdüğümüz ikişer hata kaydını toplamda sekiz hata kaydının çözümünü ve çözüm için kendi takip ettiğimiz yolları anlatacağız. Ardından başlangıç seviyesi olarak kursiyerler için belirleyeceğimiz hata kayıtlarını (Bugzilla içinden hata kaydı seçmek de ilk defa yapacak biri için zor olacağından) kursiyerlere sunacağız. Atölye boyunca hata kayıtlarını çözmenize destek olacağız. Atölyenin sonunda LibreOffice'e kodu kabul edilen herkesin isimlerini LibreOffice'in resmi gezegeninde yayınlayacağız.

LibreOffice gibi büyük bir özgür yazılım projesinde kodunuzun bulunması önünüze tahmin etmesi zor kapılar açacaktır. Kursun hedefi olmamakla birlikte LibreOffice'e kod katkısı yapmak  cv'nize ekleyebileceğiniz etkili bir iş olacaktır.
Atölyemize https://kayit.ab.org.tr/ adresinden başvurabilirsiniz. Aksarayda görüşmek üzere :)